Estrategia

A Asociación

Somos unha asociación sen ánimo de lucro que se constitueu coa finalidade de ser o núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, tanto públicos como privados, interesados en promover o desenvolvemento do seu territorio de actuación.
Creouse o 7 de xullo de 2008 e ese mesmo dia aprobaronse os estatutos.
O territorio de actuación é o dos seguintes 10 concellos: Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, A Pastoriza, Riotorto, Vilalba e Xermade.


Fecha de actualización do visor: 01/09/2018.


Explotacións en ecolóxico e razas autóctonas
GDR Terra Chá