L18-1920-02-0078

“Instalación de Cernedor en módulo fabricación piensos en fariña”

Promotor: Granja San Lorenzo, S.C.

Tipo Proxecto: Productivo

Concello: A Pastoriza

Estado actual: Finalizado

Descripción: O proxecto consiste na instalación e posta en marcha dun cernedor ó final da liña de producción dos pensos dentro da fábrica.

Investimento: 18.594,00 €

% Axuda: 40,25 %

Axuda: 9.157,55 €

Emprego consolidado: 11,31 UTAS

Emprego creado: 1 UTA