L18-1920-02-0075

“Centro de inspección periódica botellas aire respirable, centro recarga aire respirable, mantemento Eras”

Promotor: Servicios técnicos de ingeniería As Pontes, S.L.

Tipo Proxecto: Productivo

Concello: Vilalba

Estado actual: En execución

Descripción: O proxecto consiste na adecuación dunha nave e adquisición de maquinaria para a posta en marcha un centro de inspección periódica de botellas de aire respirable, un centro de recarga de botellas de aire respirable, instalación e posta en marcha de liña de ensamblaxe de equipos a presión, instalación e posta en marcha dun centro de recarga de extintores e un taller de mantemento de equipos respiratorios.

Investimento: 135.909,86 €

% Axuda: 39,75 %

Axuda: 54.024,17 €

Emprego consolidado: 8,70 UTAS

Emprego creado: 1 UTA