L18-1920-02-0064

“Adquisición de maquinaria para mellora productiva”

Promotor: Leitigal, S.L.U.

Tipo Proxecto: Productivo

Concello: Castro de Rei

Estado actual: Finalizado

Descripción: Trátase da adquisición dunha cortadora de queixo en cuñas e un apilador eléctrico inoxidable, que permita o aumento da producción e ampliación das liñas de negocio.

Investimento: : 29.730,30 €

% Axuda: 44,00 %

Axuda: 13.081,33 €

Emprego consolidado: 9,79 UTA

Emprego creado: --- UTAS