L18-1920-02-0063

“Proxecto de transformación de productos maderables en leñas para calefacción”

Promotor: Agroforestal Huerta, S.L.U.

Tipo Proxecto: Productivo

Concello: Castro de Rei

Estado actual: En execución

Descripción: A través de maquinaria axeitada preténdese transformar os troncos en leña para consumir directamente como fonte de enerxía. Farase unha nave para levar a cabo a actividade e unha páxina web para darse a coñecer e vender os productos.

Investimento: 206.030,32 €

% Axuda: 41,62 %

Axuda: 85.749,82 €

Emprego consolidado: 1 UTA

Emprego creado: 0,25 UTAS