L18-1920-02-0048

“Reforma e acondicionamento do centro social de Vilar de Santiago”

Promotor: Concello de Riotorto

Tipo Proxecto: Non Productivo

Concello: Riotorto

Estado actual: Finalizado

Descripción: Trátase de diversas actuacións de reforma e acondicionamento do Centro Social de Vilar de Santiago. As actuacións a levar a cabo son: sustitución de cuberta, demolición da parte alta, colocación de estructura, obras de albañilería instalación eléctrica e de fontanería, pintura exterior e interior e dotación de mobiliario e equipamento. Inclúense a maiores no proxecto os honorarios de redacción de proxecto e dirección de obra.

Investimento: 34.969,00 €

% Axuda: 61,50 %

Axuda: 21.505,94 €

Emprego consolidado: --- UTAS

Emprego creado: --- UTAS

Somos unha entidade sen fin de lucro, integrada por un conxunto representativo das institucións e dos axentes económicos da Comarca da Terra Chá.

Saber máis

C/ Carmiña Prieto, s/n - 27800 Vilalba (Lugo)

terrachanaturalmente@gmail.com

982 51 23 69 / 982 52 30 13