L18-1920-02-0038

“Posta en funcionamento dun muiño de auga para moenda de cereais”

Promotor: M.I.R.L.

Tipo Proxecto: Productivo

Concello: Cospeito

Estado actual: Finalizado

Descripción: O proxecto consiste no acondicionamento dun muiño hidráulico para a súa posta en marcha por unha muller autónoma.

Investimento: 29.215,00 €

% Axuda: 50,00 %

Axuda: 14.607,50 €

Emprego consolidado: --- UTAS

Emprego creado: 1 UTA

Somos unha entidade sen fin de lucro, integrada por un conxunto representativo das institucións e dos axentes económicos da Comarca da Terra Chá.

Saber máis

C/ Carmiña Prieto, s/n - 27800 Vilalba (Lugo)

terrachanaturalmente@gmail.com

982 51 23 69 / 982 52 30 13