L17-1920-02-0027

Proxecto de acondicionamento da parcela e nave para a actividade industrial madeireira

Promotor: Maderas Marcos Rodriguez, S.L.U.

Tipo Proxecto: Productivo

Concello: Castro de Rei

Estado actual: Finalizado

Descripción: O proxecto consiste no acondicionamento dunha nave e unha parcela para facer un centro loxístico da empresa cun lugar para o acopio e transformación da madeira para posteriormente tronzala e destinalos anacos como leña para uso como combustible. Tamén construirase un almacén para palla e cereais.

Investimento: 346.698,03 €

% Axuda: 47,25 %

Axuda: 163.814,81 €

Emprego consolidado: 5,81 UTAS

Emprego creado: 2 UTAS

Somos unha entidade sen fin de lucro, integrada por un conxunto representativo das institucións e dos axentes económicos da Comarca da Terra Chá.

Saber máis

C/ Carmiña Prieto, s/n - 27800 Vilalba (Lugo)

terrachanaturalmente@gmail.com

982 51 23 69 / 982 52 30 13