L17-1920-02-0014

Instalacións de secadeiro e nave

Promotor: Xardinor S.L.

Tipo Proxecto: Productivo

Concello: Xermade

Estado actual: Finalizado

Descripción: Neste proxecto contemplase a ampliación da empresa coa instalación dun secadeiro de madeira, construcción dunha nave de almacenamento e acondicionamento da parcela.

Investimento: 236.315,00 €

% Axuda: 43,25 %

Axuda: 102.206,23 €

Emprego consolidado: 7,25 UTAS

Emprego creado: 0 UTAS

Somos unha entidade sen fin de lucro, integrada por un conxunto representativo das institucións e dos axentes económicos da Comarca da Terra Chá.

Saber máis

C/ Carmiña Prieto, s/n - 27800 Vilalba (Lugo)

terrachanaturalmente@gmail.com

982 51 23 69 / 982 52 30 13