L17-1920-02-0012

Adecuación de instalacións para realización de proxecto I+D+D, e CPD para recepción de eventos

Promotor: Grupo On Seguridad S.L.

Tipo Proxecto: Productivo

Concello: Vilalba

Estado actual: Finalizado

Descripción: Neste proxecto contemplase a adecuación das instalacións existentes para que permitan contar con un laboratorio de I+D+I propia para desenrolar novos productos e testear os existentes antes da súa comercialización e a creación dun Centro de Proceso de Datos (CPD) que permita xestionar procesos de eficiencia enerxética, de análise de video ou sistemas contra incencio por exemplo, e poder ofrecer ó mesmo tempo ós terceiros servizos de almacenamento de información on line.

Investimento: 136.166,33 €

% Axuda: 42,25 %

Axuda: 57.530,27 €

Emprego consolidado: 20,58 UTAS

Emprego creado: 1 UTAS

Somos unha entidade sen fin de lucro, integrada por un conxunto representativo das institucións e dos axentes económicos da Comarca da Terra Chá.

Saber máis

C/ Carmiña Prieto, s/n - 27800 Vilalba (Lugo)

terrachanaturalmente@gmail.com

982 51 23 69 / 982 52 30 13